Bazar Gastronomico
Salsera *Tsuji* 450-37
Compotera *Tsuji* 450-06
Lechera *Tsuji* 450-28
Azucarera *Tsuji* 450-27
Cafetera *Tsuji* 450-21
Tetera *Tsuji* 450-22
Ensaladera *Tsuji* 450-34
Fuente Redonda *Tsuji* 450-17
Fuente Oval Grande *Tsuji* 450-13
Fuente Oval Chica *Tsuji* 450-11
Jarro Cafe Americano *Tsuji* 450-42
Jarro Cafe Irlandes *Tsuji* 450-47